Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Nařízení obce Bílsko č. 1/2016

1.5.2016

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

 

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015  

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

 

2.6.2015

 

1.1.2013

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

25.10.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

25.10.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

1.1.2011

 

Vyhláška č. 2_2006.pdf

15.1.2007

OZV 2/2008

 

15.9.2008

OZV 1/2008

 

15.9.2008

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 • České účetní standardy

 

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLSKO

 

Usnesení zastupitelstva

 .

Oznámení

Rok 2014

 Rok 2015

 

Poplatky

Dle obecně závazné vyhlášky obce Bílsko č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatník :

 • Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt ,
 • Fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • Fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • Fyzická osoba, které bylo udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 300,- Kč a je tvořena:

a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Splatnost poplatku:

 • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3 a do 30.9. příslušného kalendářního roku,

Dle obecně závazné vyhlášky obce Bílsko č. 1/2010, o místním poplatku ze psů

Poplatek ze psů

Sazba poplatku :

 • poplatek ze psů platí držitel psa, držitelem je fyzický osoba nebo právnická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky
 • poplatku podléhají psi starší 3 měsíců (každý nově přihlášení pes dostane známku)
  za jednoho psa 50,- Kč
  za každého dalšího 80,- Kč

Poplatek je splatný do 31.3.

Výše a způsob vybírání stočného

Cena za stočné 1 m3 činí                  1,- Kč.

Stočné bude účtování pro byty podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tzv. paušálem.

Bytový fond - byty - výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem -  roční potřeba vody - 36 m3 na 1 obyvatele.

Poplatek je splatný do 31.3.                                        

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.oubilsko.cz

Registrujte se zde

Fotografie obce Bílsko

Prosíme, občany Bílska, pokud vlastní staré fotografie, na kterých je zachycená obec a okolí, i takové, kde je patrná jen malá část, či běžný život v obci, jestli by je zapůjčili k ofocení (oskenování) obecnímu úřadu Bílsko za účelem vzniku knižní obrazové publikace "Bílsko v proměnách času" a prezentace obce na webových stránkách. Byla by škoda, kdyby některé zajímavé záběry v knize chyběly. Děkujeme

eyeglasses-on-a-white-background.jpg

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Poskytování informací, příjem podání
http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Investiční příspěvek na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bílsko

Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 80 000,- Kč na úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s "Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014".

Informace o poskytnuté dotaci

Návštěvnost stránek

088736
obecbilsko_footer2.png